หน้าแรกผลไม้

ผลไม้

แตงไทย

แตงไทย ไม่ได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย แต่มาจากตอนใต้ของแอฟริกา เป็นพืชเถาเลื้อยวงศ์เดียวกับแตงกวา ลักษณะเนื้อในจึงคล้ายกัน แต่ขนาดผลของแตงไทยจะใหญ่กว่า รูปทรงก็มีทั้งแบบกลมรีหรือกลมยาว หัวท้ายมน ผลอ่อนใช้กินเป็นผักจิ้มน้ำพริก...

ผลไม้น่าสนใจ