หน้าแรกผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง

ผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง

ฝรั่ง

ฝรั่ง (ชื่อวิทยาศาสตร์: Psidium guajava Linn.) เป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ในวงศ์ Myrtaceae ฝรั่งเป็นพืชที่มีจุดกำเนิดอยู่ในอเมริกากลางและหมู่เกาะเวสต์อินดีส หลักฐานทางโบราณคดีในเปรูชี้ให้เห็นว่า มีฝรั่งมาตั้งแต่ 800 ปีก่อนคริสตกาล...

มะขาม

มะขามเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดจากทวีปแอฟริกา แต่เข้าสู่ประเทศไทยมานานกว่า 700 ปี กระทั่งมีความเชื่อของคนไทยมาแต่โบราณว่าปลูกต้นมะขามไว้ทางทิศตะวันตกของบ้านจะช่วยให้มีแต่คนเกรงขาม เราสามารถจำแนกมะขามออกเป็นมะขามเปรี้ยวและมะขามหวาน พันธุ์มะขามหวานที่นิยมกินฝักสด เช่น พันธุ์สีทอง...

มะขามป้อม

มะขามป้อม หรือ “อัมลา (Amla)” ในภาษาฮินดู ผลไม้ที่ชาวอินเดียยกย่องว่าเป็นยาอายุวัฒนะ เป็นสมุนไพรที่มีการหมุนเวียนซื้อขายกันมากในประเทศอินเดีย และด้วยลักษณะผลมะขามป้อมที่คล้ายกู๊สเบอร์รีของชาวยุโรป คือผลกลม ผิวเรียบ...

มะปราง

มะปราง เป็นผลไม้รูปทรงคล้ายไข่ไก่ ออกผลเป็นช่อ  ช่อละ 1-15 ผล มะปรางมี 2 ชนิดคือ...

มะละกอ

มะละกอ เป็นไม้ผลชนิดหนึ่ง สูงประมาณ 5-10 เมตร มีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลาง ถูกนำเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ผลดิบมีสีเขียว เมื่อสุกแล้วเนื้อในจะมีสีเหลืองถึงส้ม นิยมนำมารับประทานทั้งสดและนำไปปรุงอาหาร เช่น ส้มตำ ฯลฯ...

ส้มโอ

ส้มโอ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางในตระกูลเดียวกับส้ม มีชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ อีกคือ โกร้ยตะลอง (ภาษาเขมร) มะขุน (เหนือ) มะโอ (เหนือ)...

สาลี่

สาลี่ เป็นพืชที่จัดอยู่ในสกุล Pyrus เช่นเดียวกับแพร์ โดยแพร์จะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ แพร์ยุูโรป...

หว้า

หว้า เป็นไม้ที่เกิดในป่า ผลหว้าเป็นอาหารอันโปรดปรานของบรรดานกทั้งหลาย โดยเมื่อกินเข้าไปแล้วก็จะถ่ายเมล็ดออกมา เป็นการช่วยขยายพันธุ์หว้าได้อีกทางหนึ่ง หว้าออกผลเป็นพวง ผลรูปไข่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร...

องุ่น

องุ่น ผลไม้เก่าแก่ที่ทั่วโลกรู้จักกันมาแต่ครั้งโบราณ องุ่นเป็นพันธุ์ไม่เลื้อย ออกผลเป็นพวง ผลกลมหรือรี เปลือกบาง มีหลากสีสัน ทั้งเขียว แดง ม่วง...

อินทผลัม

อินทผลัม  เป็นปาล์มชนิดหนึ่ง ลักษณะทางกายภาพ อินทผลัมเป็นพืชตระกูลปาล์ม มีชื่อเรียกท้องถิ่นแตกต่างกันไป อาหรับ เรียก ตัมร มลายู เรียก กุรหม่า มีหลายสายพันธุ์ มีถิ่นกำเนิดในแถบตะวันออกกลาง สามารถเจริญเติบโตได้ดีในภูมิภาคที่มีอากาศร้อนและแห้งแล้งแบบทะเลทราย ลำต้นมีความสูงประมาณ...

ผลไม้น่าสนใจ